Կապվեք մեզ հետ 043 033 033(երկ-ուրբ) 09:30-17:30

Պրեմիում համարների աճուրդ

Օգտագործման պայմաններ

                                                                     Պրեմիում համարների աճուրդի անցկացման պայմանները 

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Սույն կանոնները սահմանում են էլեկտրոնային ձևաչափով բաց սակարկություններ անցկացնելու կարգը կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի համար՝ սակարկության կազմակերպիչ հանդիսացող «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՝ սակարկությունների կազմակերպչին սեփականության իրավունքով պատկանող սակարկությունների համակարգի միջոցով անցկացվող աճուրդի (այսուհետ՝ սակարկություններ կամ աճուրդ) հաղթողի կողմից ընտրված կոնկրետ համարի նշմամբ, ինչպես նաև սահմանում են Կազմակերպչի, մասնակիցների և սակարկությունների անցկացման ժամանակ այլ անձանց միջև հարաբերությունները: Սակարկությունների անցկացման ամբողջ ընթացքում մասնակիցները պարտավոր են հետևել սույն կանոններին։
1.2. Բաց աճուրդի ձևով անցկացվող սակարկությունների կազմակերպիչն է ՎԵՈՆ Արմենիան:.
1.3. Կազմակերպչի իրավաբանական հասցեն՝ Ահարոնյան 2 փ., Երևան 0014, Հայաստանի Հանրապետություն
1.4. Աճուրդի անցկացման ժամանակահատված՝ Դեկտեմբերի 19-ին, 20։00-ից մինչև Դեկտեմբերի 20-ի 20։00-ն  ներառյալ: Պրեմիում համարների աճուրդի անցկացման  ընթացքում  043 033 033 հեռախոսահամարը աշխատելու է 24/7 ռեժիմով: Հեռախոսահամարը հասանելի է նաև այլ ցանցերի բաժանորդների համար և ռոումինգում:Ուշադրություն` զանգը վճարովի է, տարիֆիկացումը սահմանվում է Ձեր սակագնային փաթեթին համապատասխան: 
1.5. Աճուրդի առարկան է Կազմակերպչի հետ կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքը, որտեղ կնշվի աճուրդի հաղթողի կողմից ընտրված կոնկրետ համարը: 
1.6. Որպես Աճուրդի մասնակից կարող է հանդես գալ 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր գործունակ անձ, ինչպես նաև իրավաբանական անձ, որն աճուրդի անցկացման ընթացքում կկատարի սույն Կանոններով սահմանված բոլոր գործողությունները՝ բացառությամբ ստորև թվարկված անձանց. 

 • «ՎԵՈՆ Արմենիա» աշխատակիցներ և նրանց ընտանիքի անդամներ, ինչպես նաև Համակարգի ստեղծմանը մասնակցություն ունեցած անձիք: 
 • անձիք, որոնք չեն մասնակցել աճուրդին՝ անցկացման ընթացքում կամ չեն կատարել սույն Կանոններով սահմանված պայմանները:

1.7. Սակարկությունների համակարգ՝ Ինտերնետ ցանցում վեբ կայք bid.beeline.am դոմենային անվանումով, ինչպես նաև ծրագրային ապահովման և սարքավորումների (ապարատա-ծրագրային համալիր) միասնություն, որը նախատեսված է աճուրդի կազմակերպման համար (այսուհետ՝«Համակարգ»):
1.8. Անձնական գրասենյակ՝ Համակարգում առանձնացված վիրտուալ տարածություն, որտեղ գրանցված մասնակիցն ունի անձնական մուտքի իրավունք (սահմանափակվում է անհատական լոգինով և գաղտնաբառով):
1.9. Սակարկությունների Մասնակիցների հիմնական գործողություններն աճուրդի ընթացքում.
1.9.1. Համակարգում մուտքի իրավունքի ստացում 
Համակարգին մուտքի իրավունք ստանալու համար Մասնակցից պահանջվում է գրանցում (և/կամ նույնականացում): Գրանցման համար անհրաժեշտ է նշել մասնակցի բջջային հեռախոսահամարը՝ +374 (XX)-XXX-XXX ձևաչափով: Տվյալ հեռախոսահամարին օգտատերը կստանա SMS հաղորդագրություն, որտեղ նշված կլինի առցանց աճուրդ հետագա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ գաղտնաբառը: Այս գաղտնաբառի օգնությամբ իրականացվում է առաջին մուտքը համակարգ:
Օգտատերը համակարգում առաջին անգամ մուտք գործելիս պետք է մուտքագրի տրված լոգինը և գաղտնաբառը: Մասնակիցը հնարավորություն ունի փոխել Համակարգում իր գաղտնաբառը։ Աճուրդի պորտալի անձնական գրասենյակում գրանցվելուց հետո Համակարգն ավտոմատ կերպով ստեղծում է Հաշվառման գրառում: 
Գրանցման միջոցով մուտքի իրավունք ստանալով և հետագա նույնականացմամբ, մասնակիցը երաշխավորում է իր մասին ներկայացված բոլոր տվյալների իսկությունը, եւ կրում է լիակատար պատասխանատվություն դրանց ճշմարտացիության համար: Գրանցումը նշանակում է, որ Մասնակիցը տալիս է իր համաձայնությունը Կազմակերպչի կողմից իր անձնական տվյալների մշակմանը (այդ թվում՝ ավտոմատացված, տեխնիկական ցանկացած միջոցներ կիրառելու կամ առանց դրանց), ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որը կապված է անձնական տվյալները հավաքելու կամ ամրագրելու կամ մուտքագրելու կամ համակարգելու կամ կազմակերպելու կամ պահպանելու կամ օգտագործելու կամ վերափոխելու կամ վերականգնելու կամ փոխանցելու կամ ուղղելու կամ ուղեփակելու կամ ոչնչացնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու հետ Համակարգում անձի մասնակցության ամբողջ ընթացքում, Մասնակցի՝ աճուրդին մասնակցելու հնարավորության ապահովման նպատակով։

1.9.2. Մուտք դեպի Համակարգ 
Մասնակիցն ընտրում է «Հեռախոսահամար» դաշտը և մուտքագրում իր այն հեռախոսահամարը, որը նշել էր գրանցվելու ժամանակ՝ (XX)-XXX-XXX ձևաչափով: 
Մասնակիցն ընտրում է «Գաղտնաբառ» դաշտը և մուտքագրում իր նոր սեփական գաղտնաբառը աճուրդ մուտք գործելու համար:

1.9.3. Սակարկություններին մասնակցելու իրավունք ստանալու համար մասնակիցը պետք է կատարի նախավճար՝ երաշխիքային վճարում։ Ընտրված համարի աճուրդի նախնական արժեքի 10%-ի չափով գումար ինտերնետ փոխանցումների միջոցով արգելափակվում է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի վճարային համակարգի կողմից մինչև աճուրդի ավարտը։ Մասնակիցն իրավունք ունի գլխավոր էջի համարների ցանկից ընտրել իր նախընտրած համարը։ Աճուրդին մասնակցությունը հասանելի է միայն գրանցված Մասնակիցների համար։ Եթե Մասնակիցը գրանցված չէ, ապա «Առաջարկել հայտ» կոճակը սեղմելուց հետո, Համակարգը ավտոմատ կերպով կառաջարկի գրանցվել (ստեղծել հաշիվ)։ Մասնակիցը «Առաջարկել հայտ» կոճակի միջոցով ընտրում է լոտը։ Մասնակցի կողմից ընտրված աճուրդը դառնում է հասանելի «Անձնական էջ» բաժնում։

1.9.4. Գնային առաջարկի մուտքագրում 
Սակարկությունները սկսվելուց հետո մասնակիցը մուտքագրում է իր գնային առաջարկը(քայլ): Այս սակարկություններում գնային առաջարկի փոփոխության չափը կազմում է 10 000, 20 000, 30 000 ՀՀ դրամ։ Սակարկությունների պայմանների մեջ նշված է գնային առաջարկի փոփոխության չափը։ Գնի բարձրացման տոկոսը ֆիքսվում է սակարկությունների ամբողջ ընթացքում և չի փոխվում։

1.9.5. Սակարկությունների ընթացքի վերահսկողություն 
Իրական ժամանակի ռեժիմում սակարկությունների ընթացքի մոնիտորինգի համար պետք է անցնել «Անձնական գրասենյակ» էջին: Այլ Մասնակցի կողմից գնային առաջարկի դեպքում, և էջը կթարմացվի, Օգտագործողը կտեսնի նոր գնային առաջարկը, կամ կստանա SMS-հաղորդագրոություն իր համարին, եթե նա ակտիվացրել է SMS-հաղորդագրությունների ստացումը իր անձնական էջից։

1.10. Սակարկություններն իրականացվում են Աճուրդի անցկացման կանոններին համապատասխան։
1.11. Բաց սակարկությունների հաղթողը սակարկությունների ավարտից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանձնում է ընտրված բաժանորդային համարի օգտագործմամբ կապի ծառայությունների մատուցման նպատակով պայմանագրի կնքման, ինչպես նաև այդ իրավունքի համար սակարկությունների արդյունքում սահմանված չափով վճարման պարտականությունը: Մասնակցի կողմից Օպերատորի հետ կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքումը ձևակերպելու և պայմանագրի կնքման իրավունքի համար վճարման վերոհիշյալ ժամկետի խախտումը կհանդիսանա Մասնակցի կողմից հաստատում առ այն, որ վերջինս հրաժարվում է պայմանագրի կնքումից: Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում երաշխիքային վճարումը վերադարձման ենթակա չէ: Աճուրդի ավարտից հետո, երբ Օգտագործողը չի հանդիսանում սակարկությունների հաղթող, իրականացվում է երաշխիքային վճարի վերադարձ վճարային համակարգի կողմից սահմանված կարգով: 
1.12. Ընտրված համարի օգտագործմամբ կապի ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է Համակարգի Օգտագործողի հետ բջջային կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքումից հետո։
1.13. Գրանցումը և երաշխիքային վճարի մուտքագրումը հաստատում են այն, որ մասնակիցը ծանոթացել է և համաձայն է աճուրդի անցկացման սույն պայմաններին: 
1.14. Կազմակերպչի և մասնակցի միջև աճուրդին մասնակցելու պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Համակարգին մուտքի իրավունք ստանալու պահից և գործում է մինչև սակարկություններին մասնակցության ավարտը և կողմերի` աճուրդի ընթացքում իրենց վրա դրված պարտականությունների կատարման ավարտը:

2. Աճուրդի անցկացման պայմանները

2.1. Սակարկություններում, ընտրված համարին միանալու իրավունքի համար մասնակցում են գրանցված կամ Համակարգում նույնականացում ստացած Մասնակիցները։ Ընտրված համարի սակարկություններին մասնակցելու համար, Մասնակիցը պետք է կատարի երաշխիքային վճարում՝ ինտերնետ գործարքի միջոցով։ Երաշխիքային վճարը կազմում է տվյալ համարի աճուրդի նախնական գնի 10%-ը, որը կախված է համարի տեսակից և սահմանվում է Համակարգի կողմից սակարկությունների մեկնարկից առաջ։

2.2. Աճուրդի անցկացման ամբողջ ընթացքում Մասնակիցը ստանում է կարճ SMS-հաղորդագրություններ, գրանցման ժամանակ նշված հեռախոսահամարին, ամեն անգամ, երբ այլ Մասնակից առաջարկում է ավելի բարձր գին տվյալ հեռախոսահամարի համար։

2.3. Սակարկությունների հիմնական ընթացքը 24 ժամ է։ Աճուրդի հետագա անցկացումը իրականացվում է ավտոմատ երկարաձգումների միջոցով։ Աճուրդի պայմաններին համապատասխան, աճուրդի վերջին վայրկյանների ընթացքում, մասնակիցներից մեկի կողմից նոր գնային առաջարկի դեպքում, Համակարգը ավտոմատ կերպով երկարացնում է սակարկության ընդհանուր ժամանականը 30 վայրկյանով, բայց ոչ ավելի, քան 2 րոպե:

2.4. Սակարկությունները ավտոմատ կերպով կփակվեն (սակարկության կարգավիճակը կփոխվի «փակ») `սակարկությունների համար նախատեսված ժամանակի ավարտին եւ նոր առաջարկների բացակայության դեպքում: Սակարկությունների անցկացման ժամանակի ավարտին («Մնացած ժամանակը»`0 րոպե):

2.5. Սակարկությունների անցկացման ընթացքում , Մասնակիցներին տրամադրվում է։

 • Սակարկություների ավարտին մնացած ժամանակի մասին տեղեկատվություն,
 • Տվյալ համարի համար ընթացիկ գնային առաջարկը,
 • Մասնակիցների ցանկը՝ առանց անունների նշման,
 • Յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից արված վերջին գնային առաջարկի ժամը

2.6. Սակարկությունների Մասնակցին տրվում է հնարավորություն անել գնային առաջարկ՝ մինչ սակարկությունների ավարտը։
Սակարկությունները համարվում են չկայացած հետևյալ դեպքերում. 

 • Լոտը ավտոմատ կերպով փակվել է,
 • Չի ստացվել սակարկություններին մասնակցության ոչ մի հայտ, (չի ստացվել գնային հայտ)
 • Սակարկությունները համարվում են ավարտված, եթե տվյալ լոտի սակարկությունների Մասնակիցների մեջ կա հստակ հաղթող՝ ամենաբարձր գնային հայտ առաջարկած մասնակից։

3․ Վճարում
Աճուրդի արդյունքում , հեռախոսահամարի օգտագործման իրավունքի ստացման համար արված բոլոր վճարումները, կատարվում են ՀՀ դրամով։

4․ Գաղտնիություն
Անձնական տվյալների մասին տեղեկատվության անվտանգությունն ու գաղտնիությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր մասնակից կունենա հերթական համար, որը աճուրդի ընթացքում կերևա այլ մասնակիցների մոտ: Որևէ այլ տեղեկատվություն, բացառությամբ մասնակցի համարի, տեսանելի չէ երրորդ կողմերին:
Աճուրդում երրորդ անձանց (ներառյալ անչափահասների) կողմից Ձեր անունից որպես մասնակից գրանցվելը (այդ թվում, վճարային քարտի միջոցով դրամական միջոցների սառեցմանն ուղղված գործողությունները), աճուրդին մասնակցությունը, հայտի ներկայացումը եւ այլ նմանատիպ գործողությունները համարվում են կատարված Ձեր անունից։ Դուք կրում եք միանձնյա պատասխանատվություն երրորդ կողմերին անձնական տեղեկատվություն տրամադրելու եւ Ձեր վճարային քարտերի օգտագործման համար:

5․ Ցանցի նկատմամբ պահանջները և Մասնակցի գործողությունները խափանումների դեպքում

5․1․ Սակարկություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Ինտերնետ հասանելիություն։ Կազմակերպչի կողմից բոլոր մասնակիցներին տրամադրվում է համակարգի մուտքի իրավունք և իրականացվում է համակարգի աշխատանքի սպասարկում սակարկությունների ընթացքում: Ըստ որում, սակարկությունների անցկացումը կարող է կազմակերպվել այլ ժամանակ, եթե Կազմակերպիչի կողմից խախտվել է սերվերի կամ Ինտերնետ կապուղիների աշխատանքը: 
5․2․ Ինտերնետի հասանելիության և իրենց սարքավորման գործունակության ապահովման պատասխանատվությունը կրում են մասնակիցները:
5․3․Եթե որևիցե պատճառով (ցանցային խափանումներ, ինտերնետ կապուղու ծանրաբեռնվածություն և այլն) բրաուզերը ցույց է տալիս սխալի մասին հաղորդագրություն (օրինակ՝ “Error on Page”) անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.

 1. Անմիջապես այդ մասին տեղյակ պահել Կազմակերպչի` սակարկություններն ուղեկցող աշխատակցին, գրանցել սեփական գործողությունների հաջորդականությունը հնարավորինս մանրամասն, կատարել տեղի ունեցած սխալի սքրինշոթ և ուղարկել այն կոնտակտային անձին: Այդ դեպքում սակարկությունները կարող են կանգնեցվել՝ սխալի պատճառները պարզելու նպատակով: 
 2. Փակել բրաուզերը, մտնել համակարգ սեփական լոգինով և գաղտնաբառով և նորից մուտք գործել սակարկություններ: 
 3. Վերագործարկել համակարգիչը կամ սմարթֆոնը և կրկնել 2-րդ կետում նշված գործողությունները:


6․Եզրափակիչ դրույթներ

6.1. Օգտագործողը կարող է մասնակցել աճուրդին և դառնալ հաղթող, պայմանով, որ սույն փաստաթղթում նշված բոլոր պայմանները պահպանվել և կատարվել են նրա կողմից:
6.2. Դուք համաձայնում եք և ընդունում, որ աճուրդին մասնակցությունը կամ մասնակցության կարգը կլինի Ձեր կողմից նշված պայմանները ընդունելը։
6.3. Հեռախոսահամարի օգտագործման իրավունքը ենթակա չէ հաղթողի խնդրանքով լրիվ կամ մասնակի վերադարձման :
6.4. Աճուրդի դադարեցման դեպքում Կազմակերպիչը պարտավոր է www.beeline.am պաշտոնական աղբյուրում հրապարակել աճուրդի դադարեցման մասին տեղեկատվություն կամ այլ եղանակով հրապարակավ հայտնել աճուրդի դադարեցման մասին։ 
6.5. Կազմակերպիչն իրավունք ունի կասեցնել սակարկություններն անորոշ ժամկետով: Ընդ որում, սակարկությունների կասեցումը ենթադրում է սակարկությունների կասեցումը որոշակի ժամկետով, ինչպես նաև սակարկությունների մեկնարկի ժամկետի հետաձգում այնպիսի հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք խանգարում են կամ կարող են խանգարել սակարկությունների անցկացման բնականոն ընթացքը, ինչպես նաև այնպիսի դեպքերում, երբ սակարկությունների կասեցումը պայմանավորված է Կազմակերպչի հսկողության սահմաններից դուրս գտնվող գործողություններով կամ իրադարձություններով (անհաղթահարելի ուժ): 
6.6. Կազմակերպիչն իրավունք ունի հրաժարվել սակարկությունների անցկացումից՝ բայց ոչ ուշ քան սակարկությունների անցկացումից 3 օր առաջ։ 
6.7. Կազմակերպիչն իրավունք ունի զրկել մասնակցին աճուրդում մասնակցության իրավունքից, եթե առկա են ապացույցներ այն մասին, որ տվյալ մասնակիցը խախտել է ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ սույն Կանոններով սահմանված նորմերը: Այս կետից ելնելով, օգտագործողի մասնակցությունը աճուրդին դադարեցնելու եւ / կամ հեռախոսահամարը օգտագործելու տրամադրելուց հրաժարվելու հիմքերը, կարող են պայմանավորված լինել «ՎԵՈՆ Արմենիա» -ի ողջամիտ կասկածներով, եւ «ՎԵՈՆ Արմենիա»-ն պարտավոր չէ մասնակիցներին ներկայացնել խարդախության կամ խաբեության ապացույցներ:
6.8. Կազմակերպիչը կգործադրի բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը, որպեսզի ապահովի Համակարգի աշխատանքը բարձր մակարդակով՝ օգտագործելով իր տեխնիկական միջոցները: Այնուամենայնիվ, Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում այն խնդիրների համար, որոնք անհնար է վերացնել, թեև այդ ուղղությամբ ձեռնարկված են եղել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները: Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում մասնակցի սարքավորումների կամ կապի ծառայությունների աշխատանքի և/կամ երրորդ կողմերի գործողությունների համար: 
6.9. Կազմակերպիչը որևէ պատասխանատվություն չի կրում SIM քարտի/հեռախոսահամարի սեփականատիրոջ (բջջային կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի բաժանորդի) և SIM քարտի/հեռախոսահամարի փաստացի օգտագործողի միջև ցանկացած վեճի դեպքում, որը կարող է ի հայտ գալ աճուրդի կապակցությամբ՝ ներառելով, բայց չսահմանափակվելով սակարկություններում հաղթող ճանաչելը, պայմանագրի կնքումը և այլն: Բոլոր նշված հարցերը կողմերը լուծում են միմյանց միջև ինքնուրույն՝ առանց Կազմակերպչին ներգրավելու: 
6.10. Ոչ Կազմակերպիչը, և ոչ էլ նրա պաշտոնատար անձիք, աշխատակիցները կամ գործակալները պատասխանատվություն չեն կրում աճուրդի մասնակիցներին հասցված վնասի համար, այդ թվում նաև բարոյական վնասի, որն առաջացել է այն պատճառով, որ տվյալ մասնակիցը հաղթող չի ճանաչվել համաձայն սույն Կանոնների: 
6.11. Կազմակերպիչն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ մտցնելու սույն Կանոններում՝ համապատասխան տեղեկատվությունը www․beeline.am կայքում հրապարակելու միջոցով: 
6.12. Աճուրդում մասնակցելով՝ Մասնակիցներն ընդունում են սույն Կանոնները: Վեճերի առաջանալու դեպքում դրանք լուծվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ առաջին ատյանի դատարանի իրավասության շրջանակներում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մասնակիցների կողմից խարդախություն հայտնաբերելու դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք է վերապահում այդ մասնակիցների նկատմամբ կիրառել խիստ միջոցներ՝ ընդհուպ մինչև վերջիններիս սակարկություններին մասնակցության իրավունքից զրկելը:


                                                      Աճուրդի մեկնարկից առաջ Պրեմիում համարների ձեռքբերման պայմանները 

 1. Մինչեւ աճուրդի մեկնարկը, օրացուցային ամսվա ընթացքում, Օգտագործողը կարող է ձեռք բերել ցանկացած համար, որը ցուցադրվում է կայքում:
 2. Օգտագործողից պահանջվում է անցնել Երաշխիքային վճարի ռեզերվացման կարգը: Ինտերնետային գործարքի միջոցով Երաշխիքային վճարը (տվյալ համարի աճուրդի նախնական գնի 1% -ը) արգելափակվում է Ամերիաբանկի կողմից` աճուրդի տեւողության ընթացքում:
 3. Համարը պատվիրելուց հետո, Օգտագործողը պարտավորվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մոտենալով Beeline վաճառքի իրեն հարմար գրասենյակ/կամ համարի առաքման միջոցով, «ՎԵՈՆ Արմենիա» ընկերության հետ կնքել պայմանագիր՝ տվյալ համարի օգտագործման և հեռահաղորդակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ։
 4. Ընտրված համարի օգտագործմամբ հեռահաղորդակցության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու մերժման դեպքում, Օգտագործողը պարտավորվում է ամբողջությամբ վճարել Երաշխիքային վճարը։